PETUGAS OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2015-2016


I.
Kepala Sekolah
:
Dra. Hj. Sri Mulyati, M.M.Pd.
Bendahara
:
Edah Jubaedah
Petugas DOP X
:
Entin Mulyatin, S.Ab.
Petugas DOP XI, XII
:
Ratnawati
Komputerisasi Adm. Keuangan
:
Usman
II.
Wakil Kepala Sekolah
A. Manajemen Mutu
:
Asep Saepuloh, S.S.
     1. Pengendali Dokumen
:
1. Dra. Hj. Yayah Bahriah
2. Drs. Kusnadi, M.M.Pd.
B. Pengendalian SDM & Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik
:
1. Siti Halimah, S.Pd.
2. Nuning Amilia N, S.Pd.
C. Kurikulum
:
Iman Rohimat, S.E.
     1. Perencanaan Pengembangan & Evaluasi Pembelajaran
:
1. Dahlia, S.Pd.
2. Dian Murdiana, S.Pd.
3. Dedi Kurniawan, S.Kom.
4. Ir. Eka Kuspida Dj.
     2. Kompetensi Keahlian
         – Akuntansi
:
Iwa Setiawati, S.Pd.
         – Administrasi Perkantoran (AP)
:
Reni Ratnaningsih, S.Pd.
         – Pemasaran
:
Runia, S.E.
         – Teknik Komputer & Jaringan
:
Lisaana Khaira, S.Kom.
         – Akomodasi Perhotelan
:
Wiwin Malida, S.E.Par.
         – Teknik Sepeda Motor
:
Sunarya, S.T.
         – Busana Butik
:
Siti Nurjanah, S.Pd.
D. Sarana Prasarana
:
1. Ika Santika, S.Pd.
2. Eli Hermawati, S.Pd.
     1. Perpustakaan
:
1. Irvanul Imron, B.St.
2. Susani M. Sahreza M,S.Pd.
3. Ervan Fajridin, S.Pd.
     2. M & R Ruang Praktik
         – Teknik Komputer & Jaringan
:
Ir. Eka Kuspida Dj
         – Akuntansi
:
Dedi Kurniawan, S.Kom.
         – Administrasi Perkantoran
:
Bagus Dian W, S.Pd.
         – Pemasaran
:
Sugiyono, B.A.
         – Akomodasi Perhotelan
:
Ananda Putri Utami, S.Pd.
         – Teknik Sepeda Motor
:
Ahmad Sarip
     3. Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan
:
1. Samsudin, S.Pd.
2. Elly Delilah, S.Pd.
E. Kesiswaan
:
1. Drs. Wahyudi Gunawan
2. Wahyu Sunandar, S.Pd.I.
     1. B & P
:
1. Dra. Yeyen Apriyani (Koord
2. Dra. Enih Nihayah
3. Andina Nurma F, S.Hum.
     2. OSIS
:
1. Bambang Setiawan, S.Pd. (Koord)
2. Rudi Bambang H, S.Pd.
3. Drs. Fitriyadi
4. Nuryaman, S.Pd.I.
5. Dikdik Kurniawan, S.Pd.
6. Anggis W, S.Pd.
         a. Pramuka, Padus, Paskibra
:
1. Sutarya, S.Pd.I.
2. Neni Nurhayati, S.Pd.
         b. PMR, UKS
:
1. Edah Rossansen, S.Pd.
2. Deden Nur Rahayu M, S.Pd.
         c. Kerohanian
:
1. Hj. Willyana R, M.Pd.
2. Harkit Rahmawati, S.E.
     3. Instruktur/Pembina Ekstrakulikuler
:
Terlampir
F. Hubungan Masyarakat
:
Drs. Rosidin
     1. Hubungan Industri
:
Amalia Rahmawati, S.E.
     2. BKK
:
1. Ari Wahyu Dani, S.T.
2. Anta Wiani, S.Pd
     3. Hubungan Rumah Tangga
:
1. Dra. Nunung Yuningsih
2. Dra. Lia Mulyahati
III.
Koordinator Pengembangan Usaha Bisnis Center Sekolah
:
Neni Nurhayati, S.Pd.
A. Program Kewirausahaan dan Prakarya
:
1. Amalia Rahmawati, S.E.
2. Muadz Hadsi, S.Pd.
3. Samsudin, S.Pd.
B. Smeri Mart
:
1. Dahlia, S.Pd.
2. Ela Siti Nurlela, S.An.
3. Santo Purnama
C. Bank Mini
:
1. Iwa Setiawati, S.Pd.
2. Entin Mulyatin, S.Ab.
IV.
Tenaga Kependidikan
A. Kepala Tenaga Kependidikan
:
Dra. Nining Hernidah
B. Wkl. Kepala Tenaga Kependidikan
:
Solih
C. Pengendali Dokumen
:
Dedi Kurniawan, S.Kom.
D. Staf
     1. Kepegawaian
:
Nono Mulyana
     2. Kesiswaan
:
1. Iis Dunya Mulyawati
2. Ristia Ningsih, S.Tr.Kom.
     3. Sarana Prasarana
:
1. Ratnawati
2. Nunu Nugraha Permadi, S.E.