Ekskul Kesenian SMK PGRI Subang
Seni Tari SMK PGRI Subang

Ekskul Tari

Ekskul Karawitan SMK PGRI Subang

Karawitan

 

 

 

 

 

 

Ekskul Arumba SMK PGRI Subang

Arumba

Ekskul Arumba SMK PGRI Subang

Arumba

 

 

 

 

 

 

 

Ekskul Band SMK PGRI Subang

Smeri Band

Ekskul Band SMK PGRI Subang

Smeri Band

 

 

 

 

 

 

 

Ekskul Kesenian SMK PGRI Subang

Padepokan Cipta Bahana Sakti

Ekskul Marching Band SMK PGRI Subang

Marching Band