Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani